2018-11-13 Slussen

1
Skeppsbron
2
Slussen
3
4
5
6
7
8
9
Lagom stor sågklinga, användbar vid tricket med itusågade damen.
10
11
12