2018-05-15 Nacka strand

1
Entren till Nacka Strand när du kommer från stan.
2
3
I bakgrunden Larsberg på Lidingö.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konstverket med sprutande vatten heter "God our Father on the Rainbow" av Carl Milles och var ursprungligen tänkt att stå utanför FN-skrapan.
16
17
18
Oljehamnen finns fortfarande kvar 'runt hörnet'. Återstår att se om Nacka stad blir av med oljehamnen.
19
Gud Fader själv alltså.
20
En beundrare av Gud Fader.