2018-04-11 Slussen

1
Slussen i gränstrakterna ner mot Skeppsbron.
2
3
4