2016-07-26 Mårbacka

20160726-100110-BE2 4023  Fotografering inne i herrgården var inte tillåtet varför det bara blir bilder från utsidan och från en ladugård som innehöll gamla vagnar och lekutrymmen för barn (inga barn närvarande). 20160726-110813-BE2 4031 20160726-104823-BE2 4025 20160726-105856-BE2 4026
20160726-105910-BE2 4027 20160726-110221-BE2 4028 20160726-110344-BE2 4030 20160726-111317-BE2 4033