2019 Ny båtbrygga Källviksudd

Starta bildspel
2019-09-13 Båtbryggan Källviksudd från sjön

9 Bilder

2019-09-18 Båtbryggan Källviksudd från land

29 Bilder

2019-10-05 Båtbryggan Källviksudd rivning

86 Bilder

2019-10-06 Båtbryggan Källviksudd rivning II

7 Bilder

2019-10-09 Båtbryggan Källviksudd pålar upp

37 Bilder

2019-11-04 Båtbryggan Källviksudd ny brygga

83 Bilder

2019-11-06 Båtbryggan Källviksudd ny brygga II

25 Bilder

Korta versionen

3 Bilder