2019-10-05 Båtbryggan Källviksudd rivning

Starta bildspel