2018-12-11 Stadspromenad

Starta bildspel
1
Gas och Vattenverkets gamla huvudkontor på Torsgatan, överdelen som syns från Barnhusbron.
2
3
4
5
Från Barnhusbron bort mot Centralen.
6
7
8
9
Vy mot Kungsholmen.
10
Vy mot Kungsholmen med Barnhusviken som avdelare mellan stadsdelarna.