2018-07-25 Virserums Konsthall

Starta bildspel
1
På hemvägen från Kosta tittade vi in i Virserums Konsthall och utställningen "Tjugo år - Tjugo konstnärer".
2
3
4
5
6
?
7
8
9
Det är vad du tror att det är.
10