2018-06-14 Waldemarsudde

Starta bildspel
1
Tog nästan fel buss vid Kungsträdgården.
2
Blivande nedskräpare.
3
4
5
6
Henriksdalsberget i Nacka i bakgrunden.
7
Danvikstullsbron
8
Nike från Samothrake, kopia av okänd konstnär.
9
Danvikshem som en gång för länge sedan förärades en salut av tsarens flotta i tron att det var Stockholms slott. Det är det bruna huset, inte det gula. :-)
10
Saltsjöqvarn, numera bostäder förr en spannmålskvarn.