2018-06-05 Karlbergs slott

Starta bildspel
1
Karlbergs slott, numera Militärhögskolan Karlberg som sköter utbildningen av blivande officerare.
2
3
4
Kungsholmen i bakgrunden.
5
Dianas tempel.
6
Långt, långt bort anas Waterfront vid Tegelbacken.
7
8
Husen i bakgrunden ligger på Rörstrandsgatan.