2018-05-07 Slussen-trängsel

Starta bildspel
1
2
Att det skulle bli trångt vid Slussen är välkänt och för att verkligen understryka påståendet visar jag några "trånga bilder".
3
Cykelbanan över Ryssgården orsakar både rubriker och incidenter. Polisen varnar för första dödsolyckan och ansvariga jamsar om att vi måste visa hänsyn(?).
4
5
6
Kö till hissen från busshållplatsen upp till gatunivån vid Ryssgården.
7
8
9
10