2018-04-16 Nybroplan-Barnängsbryggan

Starta bildspel
1
En båttur från Nybroplan till Barnängsbryggan i Norra Hammarbyhamnen med M/S Emelie. Här ser vi fastigheten där Nobelhuset ska/skulle ligga?
2
Skeppsholmen
3
Gröna Lund.
4
Strandvägen
5
Minsta båten i Nybroviken?
6
7
En praktikant vid sparkarna och han som bestämmer står bakom.
8
9
Kollisionskurs med Birka line?
10
Hammarbyleden