2018-04-13 Norrmalmstorg-Kronobergsgatan

Starta bildspel
1
På Norrmalmstorg var det demonstration mot hur tolktjänsten i Sverige fungerar för döva.
2
3
4
Översätting för oss som hör.
5
En döv betraktare/demonstrant.
6
Från Norrmalmstorg går färden till Kronobergsgatan för att studera omtalad väggkonst, motivet målades över efter någon vecka.
7
8