2018-04-10 Kristineberg-Lindhagensgatan

Starta bildspel
1
Ett s.k. barnrikehus. Numera bostadsrätt?
2
3
4
Tranebergsbron (underifrån).
5
I bakgrunden syns Alviks strand och i förgrunden en trevlig medborgare.
6
Tranebergsbron
7
Lekplats
8
9
Lekparksförvaltningen har hälsat på hos gatuförvaltningen och "lånat" några avloppsrör. Eller kan det vara en installation?
10