2018-03-23 Stadspromenad

Starta bildspel
1
Vi börjar med lite bildning i Katarina norra folkskola på Tjärhovsgatan.
2
Slussen
3
4
5
6
7
Nya biljetthallen för busspassagerare från/till Nacka gömmer sig under byggställningen.
8
Informera är alltid svårt, uppenbarligen.
9
10