2018-03-17 Söderpromenad

Starta bildspel
1
Slussen
2
3
Byggnation av nya spärrhallen under plasten.
4
5
Besök från Värmland om skylt på ena bilen stämmer. Armbåge ut antyder att det är fråga om bilburen ungdom.
6
7
Bakredet släpade i gatan, allt för att märkas?