2018-02-08 Konst Stockholm City-Odenplan

Starta bildspel
1
Här börjar 'inspektionen' av konsten i nya tunnelbanan Stockholm City och Odenplan. Det här är ingången från Vasagatan/Continental ner i underjorden.…
2
Inte konst, bara konstiga moln. Centralstationshuset i bakgrunden.
3
Glasbitarna är det som är konst. Se även http://slkonst.se/konstverk/#/multimediaCarousel2537 .
4
Här ser vi spegeln som reflekterar ljuset till glasbitarna.
5
6
Alla dessa figurer rör på sig och förändras beroende på tid på dygnet. Mitt i natten lär det tom förekomma sängkammarscener.
7
8
9
10